Privatna psihološka praksa Rebeka Bulat
Adamićeva 24, Rijeka
info@psiholog-rebeka-bulat.hr

Pročitajte

O dječjem razvoju, roditeljstvu, psihologiji, mentalnom zdravlju...

gesteVeći dio naše komunikacije nije verbalan. Zapravo kada govorimo o komunikaciji i govoru, onda govorimo o širem pojmu komunikacije koja se odnosi na sve ono što radimo kako bi odaslali neke poruke (npr. ton u našem glasu, pokreti, izrazi lica i sl.), i užem pojmu, jeziku koji se odnosi na verbalizaciju naših misli, želja, osjećaja… Korištenje gesti i znakova ima koristi za razvoj komunikacije, govora ali i za učenje općenito. Navedeno se odnosi kako na malene koji još uvijek ne komuniciraju riječima (ili stariju djecu s određenim komunikacijskim/jezičnim teškoćama), ali i na stariju predškolsku, školsku djecu pa i odrasle.

Iako od najranije dobi ne pričaju, djeca već tada komuniciraju. Osmjehom, izrazima lica, pokretima tijela, zvukovima, male nam bebe prenose poruke. Na taj smo način već od početka uronjeni u zajedničku komunikaciju.

Djeca spontano koriste mnoge neverbalne znakove, a spremna su mnoge i naučiti te tako dodatno osnažiti svoju komunikaciju, jasnije se izraziti i prenijeti poruke. No, korištenje gesti i znakova ima puno širi značaj za rano učenje.

Korištenje specifičnih znakova u komunikaciji tako je od koristi u smislu:

1 Poticanja razvoja komunikacije koja je podloga za govor koji slijedi (za bebe koje još ne govore ili su tek počele komunicirati riječima, ili stariju djecu koja u odnosu na svoju dobnu skupinu nedovoljno govore i komuniciraju s okolinom, npr. kod djece s poremećajima iz autističnog spektra ili za djecu sa specifičnim jezičnim teškoćama zbog kojih iako imaju potrebu komunicirati ne mogu to u onoj mjeri koliko im je potrebno).

2 Poticanje razvoja govora – istraživanja kojima se kroz određeni period pratilo djecu koja koriste znakove i onu koja ne koriste pokazuju kako znakovanje ima pozitivnu vezu s razvojem govora, odnosno da oni koji znakuju imaju širi vokabular, duže rečenice u odnosu na vršnjake koji ne koriste znakove u komunikaciji.

3 Poticanje razvoja pismenosti – neka istraživanja također pokazuju da postoji veza znakovanja i prepoznavanja slova, riječi. Moguće da je navedeno povezano s iskustvom čitanja jer je ono uz znakovanje više interaktivno, a time i zanimljivije djeci.

4 Podržavanje ranog socijalno-emocionalnog razvoja – kada se mala djeca mogu izraziti i kada ih bolje razumijemo manje je situacija u kojima zbog nedostatka razumijevanja dolazi do izražaja frustracija kod djece, roditelja, ili npr. odgajatelja. Od najranije je dobi za bebe važno da se odgovara na njihove potrebe, što čini važnu osnovu za razvitak sigurne privrženosti. Roditelji koji znakuju imaju mogućnost razvijati dodatnu osjetljivost na neverbalnu komunikaciju svoga djeteta jer prate kada će ono čemu ih uče postati dio bebine svakodnevne komunikacije. A tada je razumijevanje već puno lakše.

5 Podržavanja učenja – znakovanje predstavlja dodatan izvor informacija uz govor kojim djeci nešto objašnjavamo. Oni učitelji, odgajatelji koji koriste pokret u svojem radu djeci pružaju mogućnost boljeg i dubljeg razumijevanja, a time i kvalitetnije učenje. Učenje je kvalitetnije i dublje ako je tijekom poučavanja pruženo mnogo različitih osnova za razumijevanje i kasnije dosjećanje naučenog. Pokret, pogotovo smisleni pokret koji na neki način dodatno objašnjava sadržaj maloj je djeci ali i starijima od velike koristi za lakše razumijevanje, zapamćivanje te kasnije dosjećanje. I matematika se može učiti kroz pokret!

6 Učenje drugog jezika – korištenje gesti i znakova koristan je alat u učenju stranog jezika jer stvara most između jezika kojeg poznajemo i onog kojeg učimo, dodatno aktivira ona područja mozga koja su važna za učenje jezika. Navedeno je potvrđeno i u istraživanjima koja su pratila učinak korištenja smislenih gesti na učenje drugog jezika kod odraslih osoba. Dakle, navedeno se ne odnosi samo na djecu.

7 Geste govore o onome što ne znamo da znamo – zanimljivo je da promatranjem gesti djece možemo zaključiti o njihovom razumijevanju i znanju koje nam još uvijek nije verbalno dostupno. Neka su istraživanja tako pokazala da djeca svojim neverbalnim ponašanjima mogu ukazati na ono znanje koje kod njih postoji ali je još uvijek na nesvjesnoj razini. Navedeno se pokazalo npr. u matematičkim zadacima, zadacima koji zahtijevaju zaključivanje i sl. Isto tako, korištenje znakova često daje informaciju o sljedećoj riječi koja će se pronaći u vokabularu djeteta.

Rebeka Bulat

+385 91 531 3004

Sanja Mazor Češarek

+385 98 9871 074

Lina Debelić

+385 91 7670 562

Email radionice

radionice@psiholog-rebeka-bulat.hr

Email savjetovanje

savjetovanje@psiholog-rebeka-bulat.hr

Adresa

Adamićeva 24, Rijeka

Napomena

Zbog direktnog rada s klijentima često ne možemo odgovoriti na telefonske pozive. Upite je zato najbolje poslati mailom.

Želim primati obavijesti