Privatna psihološka praksa Rebeka Bulat
Adamićeva 24, Rijeka
info@psiholog-rebeka-bulat.hr

Pročitajte

O dječjem razvoju, roditeljstvu, psihologiji, mentalnom zdravlju...

ranaintervencijaKoliko puta ste već čuli, "Prve tri su najvažnije?".

Ta rečenica ima još veću težinu za djecu kod koje postoje određene razvojne teškoće. Naime, rano je djetinjstvo najkritičnije razdoblje u životu, a rane su godine od iznimne važnosti jer se u ovom razdoblju stvaraju temelji za sav budući razvoj.

Mnoga znanstvena istraživanja pokazuju da je stimulacija u prve tri djetetove godine života od iznimne važnosti za njegov kasniji razvoj. Dakle, uredan rani razvoj djeteta je osnova za budući zdrav život odrasle osobe. Stoga je i pravovremena razvojna podrška djeci s teškoćama u razvoju, odnosno djeci kod kojih postoji određena sumnja na razvojno kašnjenje ključna.

Rana intervencija počiva dakle na spoznaji da rane godine života sadrže jedinstvenu mogućnost za utjecaj na djetetov razvoj i to s dugoročnim utjecajima. Rana se intervencija temelji na mogućnosti da se u prvim godinama života kada je razvoj intenzivan, kada je izražena tzv. plastičnost dječjeg mozga, kada razvojni poticaji imaju veliku ulogu, djejuje s većim uspjehom na zapažene teškoće. Rana se intervencija definira "kroz sve oblike poticanja usmjerenog prema djeci i savjetovanja usmjerenog prema roditeljima koji se primjenjuju kao izravne i neposredne posljedice nekog utvrđenog razvojnog uvjeta. Rana intervencija uključuje dakle dijete kao i njegove roditelje, obitelj i širu okolinu."

U užem smislu odnosi se na obitelji i djecu od rođenja do treće godine, a u širem na djecu predškolske dobi.

Ranom intervencijom djeluje se prikladnim razvojnim poticajima na primarnu teškoću koja je kod djeteta uočena (npr. kašnjenje u razvoju govora), ali se i minimalizira mogućnost nastanka sekundarn ih teškoća (npr. socijalno-emocionalne teškoće kao posljedica nemogućnosti komunikacije). 

Programi rane intervencije imaju vitalnu ulogu i u životima obitelji djece s teškoćama u razvoju.

Razvoj je dinamičan proces u kojem sudjeluju i dijete i okolina, utječući jedan na drugoga te zajedno napredujući u određenom smjeru, stoga je osim razvojnih poticaja usmjerenih djetetu važno educirati i roditelje te im pružiti potrebnu psihosocijalnu podršku. 

Značajno je za spomenuti da su i ekonomska istraživanja pokazala korisnost ovakvih programa te da se u argumentaciji o korisnosti rane intervencije ne spominju samo načela humanosti i socijalne pravde, već i njihova ekonomska utemeljenost.

Očekivani rezultati, odnosno pozitivni ishodi rane intervencije mogu se odnositi na samo dijete, roditelje, širu obitelj, ali i društvo u cjelini.

Pozitivni ishodi rane intervencije po dijete: 

  • Rana intervencija može prevenirati utjecaj rizičnih faktora na zaostajanje u razvoju djeteta. To se postiže nuđenjem adekvatnog načina stimuliranja te interakcije djeteta i njegove okoline od najranije dobi.
  • Rana intervencija također ima terapeutsku ulogu za onu djecu koja već imaju razvijen neki oblik kašnjenja u razvoju. Na taj se način pomaže djetetu u smanjenju tog zaostatka, te se prevenira pogoršanje razvojnih teškoća.
  • Rana intervencija također smanjuje moguće popratne negativne utjecaje uzrokovane djetetoviom teškoćom, kao što su nefunkcionalna, neprihvatljiva djetetova ponašanja, koja mogu negativno utjecati na obitelj u cjelini ili na razvijanje očekivane razine samostalnosti djeteta.

Pozitivni ishodi rane intervencije za roditelje:

  • Rana intervencija štiti roditelje od poteškoća koje donosi samo nošenje s emocionalnim problemima, te doprinosi procesu prihvaćanja. Rana intervencija također eliminira ili barem smanjuje nesposobnost roditelja da se nose s djetetovom teškoćom, poboljšava interakciju dijete - roditelj, potiče stvaranje uravnoteženog emocionalnog odnosa, te prevenira provođenje nepoželjnih postupaka po dijete.
  •  Rana intervencija sprečava da roditelji budu uskraćeni za relevantne informacije. Ove se informacije mogu odnositi: na samu dijagnozu, znanje o očekivanom djetetovom razvoju, te o načinima stimulacije razvoja djeteta

Pozitivni ishodi rane intervencije za obitelj:  

  • Rana intervencija može prevenirati usvajanje nepogodne uloge unutar obitelji braće i sestara djeteta s poteškoćama u razvoju, usljed čega može biti ugrožen i njihov razvoj ili biti stimuliran razvoj neadekvatnih oblika ponašanja.
  • Rana intervencija može omogućiti da se obitelj kao sustav nauči prilagoditi situaciji nošenja s problemima odgajanja djeteta s teškoćama u razvoju
  • Smanjenje pritiska na obitelj pronalaženjem adekvatnih usluga (vrtić, socijalna pomoć, adekvatni materijali za rad s djetetom, razvojno poticajni programi i sl.)

Pozitivni ishodi rane intervencije za društvo:

  • Rana intervencija promovira svjesnost članova društva na postojanje djece s poteškoćama u razvoju koja su dio društvene zajednice i imaju pravo na podršku.
  • Rana intervencija nudi dugoročno djetetu različite mogućnosti. Naime, ranom intervencijom povećavamo mogućnosti za razvoj samostalnosti odrasle osobe, koja će manje biti ovisna o sustavu socijalne skrbi.

 

Pravovremeno prepoznavanje potrebe za dodatnom razvojnom stimulacijom, te pružanje prikladnih razvojnih poticaja od najranije dobi je od iznimne važnosti.

Rebeka Bulat

+385 91 531 3004

Sanja Mazor Češarek

+385 98 9871 074

Lina Debelić

+385 91 7670 562

Email radionice

radionice@psiholog-rebeka-bulat.hr

Email savjetovanje

savjetovanje@psiholog-rebeka-bulat.hr

Adresa

Adamićeva 24, Rijeka

Napomena

Zbog direktnog rada s klijentima često ne možemo odgovoriti na telefonske pozive. Upite je zato najbolje poslati mailom.

Želim primati obavijesti